Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stáčení větru teplé
slang. označení pro stáčení větru s výškou působené teplou advekci. Na sev. polokouli se v tomto případě vítr s rostoucí výškou stáčí vpravo, na již. polokouli vlevo. Viz též stáčení větru studené.
slov: teplé stáčanie vetra; něm: warme Winddrehung f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: