Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice dobrovolnická
někdy používané pracovní označení meteorologické stanice, jejímiž pozorovateli jsou zacvičení dobrovolní spolupracovníci met. institucí, tedy osoby, které nejsou stálými zaměstnanci těchto institucí a zpravidla nemají ani met. odb. vzdělání. Viz též stanice profesionální.
angl: voluntary observer station; slov: dobrovoľnícka stanica; něm: Station mit ehrenamtlichen Beobachtern f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: