Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice klimatologická srážkoměrná
stanice srážkoměrná meteorologická stanice,na které se měří množství spadlých srážek, výška a vod. hodnota sněhové pokrývky a pozorují se rovněž stanovené meteorologické jevy. Obv. je umístěna tak, aby svými srážkoměrnými údaji doplňovala údaje základních klimatologických stanic. V. t. měření atm. srážek
angl: precipitation station, rainfall station  0000
podpořila:
spolupracují: