Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

břečka sněhová
lid. výraz pro sníh rozbředlý v důsledku oblevy, deště nebo chem. posypu.
  0000
podpořila:
spolupracují: