Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická automatizovaná
meteorologická stanice vybavená automatickým měřicím systémem. Všechny profesionální stanice ČR jsou automatizovány.
angl: automated meteorological station; slov: automatizovaná meteorologická stanica  2014
podpořila:
spolupracují: