Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická lodní pomocná
meteorologická stanice na pohybující se lodi, která je vybavena jen základními met. přístroji, často bez certifikace, a předává na vyžádání z určité oblasti nebo za určitých povětrnostních podmínek kódované zprávy o met. pozorováních nebo informace v otevřené řeči.
angl: auxiliary ship station; slov: lodná pomocná meteorologická stanica; něm: Hilfs-Schiffsstation f; rus: вспомогательная судовая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: