Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická na „fixní“ lodi
námořní meteorologické stanice na stacionární meteorologické lodi nebo na majákové lodi.
angl: fixed ship station; slov: meteorologická stanica na „fixnej lodi; něm: feste Schiffsstation f; rus: постооянная судовая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: