Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická na pohybující se lodi
syn. stanice meteorologická lodní – meteorologická stanice umístěná na lodi, na níž se měření a pozorování provádí během plavby.
angl: mobile ship station; slov: meteorologická stanica na pohybujúcej sa lodi; něm: mobile Schiffsstation f; rus: подвижная судовая станция  1993-b3
podpořila:
spolupracují: