Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická pozemní
meteorologická stanice umístěná na pevnině, na pobřeží nebo na větších ostrovech. Mezi pozemní meteorologické stanice patří přízemní meteorologické stanice, aerologické stanice a stanice měřící v mezní vrstvě atmosféry.
angl: land station; slov: pozemná meteorologická stanica; něm: Landstation f; rus: континентальная станция, сухопутная станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: