Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická pozemní základní
pozemní meteorologická stanice, která provádí met. měření a pozorování v přízemní vrstvě atmosféry za použití odpovídajícího tech. vybavení a personálu. Její zprávy se zařazují do mezinárodní výměny met. informací.
angl: principal land station; slov: základná pozemná meteorologická stanica; něm: Hauptlandstation f; rus: главная наземная станция, основная сухопутная станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: