Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická reprezentativní
meteorologická stanice umístěná tak, aby její měření a pozorování vystihovala režim počasí v širším okolí. Viz též pozorování meteorologické reprezentativní.
angl: representative station; slov: reprezentatívna meteorologická stanica; něm: repräsentative Station f; rus: репрезентативная станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: