Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice meteorologická stožárová
angl: mast meteorological station; slov: stožiarová meteorologická stanica; něm: meteorologische Maststation f; rus: метеорологическая мачта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: