Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice na meteorologické družici
met. stanice umístěná na pilotované n. automat. kosmické laboratoři, na níž je prováděn sběr a zpracování údajů spadajících do náplně příslušného typu met. stanic. V. t. družice meteorologická.
angl: satellite meteorological station  0000
podpořila:
spolupracují: