Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice pro příjem druhotných dat z meteorologických družic (SDUS)
zařízení pro příjem údajů z met. družic v analogovém tvaru. Může jít o data změřená a předzpracovaná přímo družicí n. i o data změřená družicí, předzpracovaná pozemní stanicí a družicí opět přenášená. V praxi se pod SDUS rozumí zařízení pro příjem APT n. WEFAX. SDUS jsou většinou značně jednodušší konstrukce než stanice pro příjem prvotních dat z meteorologických družic. V souč. době jsou někt. SDUS vybavovány digitalizátory a osobními počítači, což výrazně rozšiřuje možnost využití jimi přijímaných dat.
angl: secondary data user station  0000
podpořila:
spolupracují: