Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice pro příjem prvotních dat z meteorologických družic (PDUS)
zařízení pro příjem dat z met. družic v digitálním tvaru. Může jít o data změřená a předzpracovaná družicí n. i o data změřená družicí, předzpracovaná pozemní stanicí a družicí opět přenášená. PDUS mají konstrukčně složitější přenosová i zpracovatelská zařízení než stanice pro příjem druhotných dat z meteorologických družic. Data jsou v PDUS většinou zaznamenávána na magnetická média umožňující jejich archivaci a další zpracování. Některé PDUS mohou přijímat data širšího programu příslušné met. družice.
angl: primary data user station  0000
podpořila:
spolupracují: