Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice synoptická
zkrácené označení přízemní synoptické stanice. Podle terminologie Světové meteorologické organizace do sítě synoptických stanic patří nejen přízemní synoptické stanice, ale i stanice aerologické.
angl: synoptic station; slov: synoptická stanica; něm: synoptische Station f; rus: синоптическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: