Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice zemědělsko-meteorologická
dříve používaný termín pro agrometeorologickou stanici.
angl: agricultural meteorological station, agrometeorological station; slov: agrometeorologická stanica; něm: agrarmeteorologische Station f; rus: агрометеорологическая станция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: