Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

strana návětrná
syn. návětří.
angl: windward side  0000
podpořila:
spolupracují: