Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

buňka Bénardova
cirkulační element s vert. osou, vyskytující se v rámci termické konvekce, v němž výstupné pohyby vzduchu probíhají v jeho centru a sestupné pohyby na okrajích. Označení podle franc. fyzika H. Bénarda se používá v souvislosti s klasickými labor. experimenty s konvekcí ve vrstvě tekutiny, která je zespodu zahřívána, resp. shora ochlazována. V reálné atmosféře se s analogickými procesy setkáváme např. ve vrstvě oblačnosti, která je v oblasti horní hranice ochlazována dlouhovlnným vyzařováním. Viz též konvekce buněčná.
angl: Bénard cell; slov: Bénardova bunka; něm: Benard-Zelle f; fr: cellule de Bénard f; rus: ячейка Бенара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: