Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

strom vlajkový
strom s asymetrickou korunou deformovanou na návětrné straně silnými větry, takže svým tvarem připomíná vlajku. Vlajkové stromy se vyskytují ve větrných lokalitách (hřebeny hor, pobřeží apod.) s výrazně převládajícím větrem, který umožňují orientačně určit. Musí však stát osaměle a na rovném terénu, aby asymetrie koruny nebyla způsobena jinými faktory, viz stín větrný.
angl: flag tree, flag-shaped tree; slov: zástavovitý strom; něm: Windflüchter m; rus: флагообразное дерево  1993-a3
podpořila:
spolupracují: