Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

střed barický
angl: pressure center; slov: barický stred; něm: Druckzentrum n; rus: барический центр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: