Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

střed izalobarický
místo na synoptické mapě, v němž byl za určitou dobu, nejčastěji za 3 hodiny, pozorován největší pokles nebo vzestup tlaku vzduchu. Viz též tendence tlaková, metoda izalobar, izalobara.
angl: isallobaric center; slov: izalobarický stred; něm: isallobarisches Zentrum n; rus: изаллобарический центр  1993-a1
podpořila:
spolupracují: