Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

střídání monzunu
vystřídání zimního monzunu monzunem letním a opačně. Hlavním znakem monzunu je pravidelné střídání směru všeobecného proudění. Viz též nástup monzunu.
angl: reversal of the monsoon  0000
podpořila:
spolupracují: