Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

střih větru anticyklonální
horizontální střih větru, který zvětšuje anticyklonální vorticitu, tzn. že podporuje např. mohutnění anticyklon nebo vyplňování cyklon. Na sev. polokouli se při anticyklonálním střihu větru rychlost větru zvětšuje zprava doleva, stojíme-li čelem po směru proudění.
angl: anticyclonic wind shear; slov: anticyklonálny strih vetra; něm: antizyklonale Windscherung f; rus: антициклонический сдвиг ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: