Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

střížaha
zast. označení pro zákal.
  1993-a1
podpořila:
spolupracují: