Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice Ångströmova
angl: Ängström scale; slov: Ängströmova stupnica; něm: Angström-Skala f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: