Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice Fujitova
stupnice hodnotící intenzitu tornád, založená převážně na rozsahu škod, které tornáda působí na budovách nebo vegetaci. Byla odvozena T. Fujitou v roce 1971. Od roku 2007 se v USA používá rozšířená Fujitova stupnice, která využívá 28 indikátorů, především konkrétní druhy budov. Každý z indikátorů je doplněn popisem typické konstrukce a jednotlivých stupňů poškození. Stupně poškození jsou svázány s intervalem odhadnutého maximálního nárazu větru, který může způsobit danou škodu. Oproti původní stupnici byly v rozšířené verzi hodnoty pro silnější tornáda sníženy.
Stupeň
x
Odhad max. nárazu
Fujitova stupnice
Fx
Odhad max. nárazu
rozšířená Fujitova stupnice EFx
Popis škod
0 17–32 m.s–1 29–37 m.s–1 slabé škody – škody na komínech, zlámané větve, vyrvané mělce kořenící stromy
1 33–49 m.s–1 38–49 m.s–1 mírné škody – poškozené krytiny střech, posunuje nebo otáčí prefabrikované domy a vytlačuje auta ze silnic
2 50–69 m.s–1 50–60 m.s–1 značné škody – strhává střechy, ničí prefabrikované domy, převrací vagóny, vyvrací a láme vzrostlé stromy, z lehkých předmětů vytváří nebezpečné projektily, zdvihá automobily ze země
3 70–92 m.s–1 61–73 m.s–1 vážné škody – ničí střechy i zdi dobře postavených domů, převrací vlaky, většina stromů v lesích je vyvrácena, těžká auta jsou zdvihána ze země a odvrhávána
4 93–116 m.s–1 74–90 m.s–1 zničující škody – srovnává se zemí dobře postavené domy, stavby se slabými základy odnáší, auta jsou odmršťována, i těžké předměty poletují
5 117–142 m.s–1 > 91 m.s–1 neuvěřitelné škody – silné konstrukce domů jsou srovnávány se zemí a odnášeny, předměty velikosti automobilu poletují vzduchem a jsou odmršťovány do vzdálenosti přesahující 100 m
angl: Fujita scale; slov: Fujitova stupnica; něm: Fujita-Skala f; rus: масштаб Фужиты  2014
podpořila:
spolupracují: