Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice stavu moře
čís. stupnice označující v meteorologickém kódu prům. výšku vln na hladině moře. Stoupající čísla značí větší prům. výšku vln.
angl: scale of sea state  0000
podpořila:
spolupracují: