Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice teplotní Fahrenheitova
teplotní stupnice, která je se stupnicí Celsiovou spjata převodním vztahem:
T(°F)=95T (°C)+32,
v němž T(°F), resp. T(°C) značí údaj teploty ve stupních Fahrenheita, resp. Celsia. Fahrenheitova stupnice se nazývá podle D. G. Fahrenheita, který ji navrhl v roce 1714 a stanovil jako 0 °F rovnovážnou teplotu chladící směsi ledu, vody a salmiaku, jako 32 °F teplotu mrznutí vody a jako 212 °F teplotu varu vody. Normální teplota lidského těla je 96 °F. Fahrenheitova teplotní stupnice se doposud používá v některých anglosaských zemích, např. v USA. Viz též stupnice teplotní Rankinova.
angl: Fahrenheit temperature scale; slov: Fahrenheitova teplotná stupnica; něm: Fahrenheit-Temperaturskala f; rus: температурная шкала Фаренгейта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: