Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupňovitost klimatu
angl: vertical climatic zonation, vertical climatic zonation; slov: stupňovitosť klímy  2014
podpořila:
spolupracují: