Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Stüvegram
angl: Stüve diagram; slov: Stüvegram; něm: Stüve-Diagramm n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: