Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

subatlantik
viz holocén.
Termín se skládá z lat. sub „pod“ a slova atlantik.
angl: subatlantic; slov: subatlantik; něm: Subatlantikum n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: