Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

subboreál
viz holocén.
Termín se skládá z lat. sub „pod“ a slova boreál.
angl: subboreal; slov: subboreál; něm: Subboreal n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: