Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

subrecent
období subrecentní období (klimatické fáze)postglaciálu následující po subatlantiku a přecházející do doby přítomné (recentní). Typické bylo vysoušení podnebí především v důsledku rozsáhlého kácení lesa, které bylo příčinou zvětšení vlhkostních rozdílů mezi oblastmi lesnatými a odlesněnými. Na vzestupu byl dub a líska, šířil se i smrk. Subrecent trvá zhruba od r. 1200 n.l. dodnes.
angl: subrecent  0000
podpořila:
spolupracují: