Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

subrefrakce
syn. refrakce záporná.
angl: subrefraction; slov: subrefrakcia  0000
podpořila:
spolupracují: