Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

substratosféra
hist. a nejednoznačný termín pro část atmosféry na pomezí troposféry a stratosféry.
Termín se skládá z lat. sub- „pod“ a slova stratosféra.
angl: substratosphere; slov: substratosféra; něm: Substratosphäre f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: