Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sucho půdní
syn. sucho agronomické, sucho zemědělské – nedostatek vody v půdě projevující se nízkou půdní vlhkostí, způsobený meteorologickým suchem. Z dalších vlivů mají značný význam vlastnosti půdy, způsob jejího obhospodařování a celá řada dalších faktorů. Posuzování agronomického sucha je úkolem agrometeorologie, přičemž je třeba uvažovat i poznatky hydropedologie, fyziologie rostlin apod. Viz též přísušek, sucho fyziologické, bilance půdní vody.
angl: agricultural drought; slov: agronomické sucho; něm: landwirtscchaftliche Dürre f; rus: агрономическая засуха  2022
podpořila:
spolupracují: