Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sucho atmosférické
nevhodný název pro sucho meteorologické, který zavedl W. Knochenhauer (1937), jenž používal k vyjádření míry sucha v daném místě max. denní teplotu a poměrnou vlhkost vzduchu podle odpoledního pozorování.
  0000
podpořila:
spolupracují: