Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sucho socioekonomické
sucho definované pomocí ekonomických ukazatelů, kdy poptávka po nejrůznějších produktech a službách nemůže být uspokojena v důsledku nedostatku vody. Bývá vyvoláno meteorologickým, půdním nebo hydrologickým suchem, podstatnou roli však hrají i antropogenní faktory, jako rychlost socioekonomického vývoje, vodohospodářská opatření apod.
angl: socio-economic drought; slov: socioekonomické sucho; něm: sozio-ökonomische Dürre f  2014
podpořila:
spolupracují: