Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

suma záporných teplot
charakteristika teplotního režimu místa nebo oblasti v chladném roč. období počítaná obvykle jako součet všech záporných denních průměrů teploty zaznamenaných během mrazového období. Charakteristika se používá k vyjádření tuhosti zimy.
angl: accumulated negative temperatures, sum of cold temperatures; slov: záporná teplotná suma; něm: Summe der negativen Temperaturen f; rus: сумма отрицательных температур  1993-a3
podpořila:
spolupracují: