Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo purpurové
slov: purpurové svetlo; něm: Purpurlicht n?  1993-a1
podpořila:
spolupracují: