Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo rozptýlené
angl: scattered light; slov: rozptýlené svetlo; něm: Streulicht n; rus: рассеянное световое излучение, рассеянный свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: