Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Světová služba počasí
(WWW, z angl. World Weather Watch) – celosvětový met. systém založený v roce 1963, v rámci kterého členské státy Světové meteorologické organizace koordinují zavádění standardních metod měření, telekomunikačních procedur a prezentace pozorovaných a zpracovaných dat. Jeho cílem je zabezpečit pro všechny členské státy WMO dostupnost met. informací nutných pro operativní nebo výzkumné účely. Hlavními složkami Světové služby počasí jsou Globální pozorovací systém, Globální systém pro zpracování dat a předpovědi a Globální telekomunikační systém. Do agendy Světové služby počasí patří také koordinace rádiových frekvencí, správa dat WMO, přístroje a pozorovací metody, tropické cyklony, polární meteorologie a systém opatření pro krizové situace.
angl: World Weather Watch; slov: Svetová služba počasia; něm: Welt-Wetter-Wacht f; rus: Всемирная Служба Погоды - ВСП  1993-b3
podpořila:
spolupracují: