Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světové meteorologické centrum
angl: World Meteorological Center; slov: svetové meteorologické centrum; něm: Weltwetterzentrale f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: