Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

svit sluneční
v meteorologii zkrácené označení pro trvání slunečního svitu.
angl: sunshine; slov: slnečný svit; něm: Sonnenschein m; rus: солнечное сияние  1993-a1
podpořila:
spolupracují: