Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

synergismus znečištění ovzduší
angl: synergism of air pollution; slov: synergizmus znečistenia ovzdušia; něm: Synergie der Luftverschmutzung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: