Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém barický
méně vhodné označení pro tlak. útvar, převzaté z ruštiny.
  0000
podpořila:
spolupracují: