Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém IZO-ECHO
viz izoecho.
angl: system ISO-ECHO  0000
podpořila:
spolupracují: