Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Globální pozorovací systém
(GOS, z angl. Global Observing System) – jeden z prvků Světové služby počasí. Slouží k získávání měřených a pozorovaných dat v celosvětovém měřítku. Jeho hlavními složkami jsou pozemní meteorologické stanice, včetně stanic automatických, aerologické stanice, stanice na lodích, bójích a ropných plošinách, meteorologická pozorování z letadel, meteorologické radary a meteorologické družice. Globální pozorovací systém zahrnuje také měření slunečního záření, detekci blesků, měření přílivu a vertikálních profilů teploty a větru v nižších vrstvách atmosféry.
angl: Global Observing System; slov: Globálny pozorovací systém; něm: Globales Beobachtungssystem n; rus: Глобальная система наблюдений  1993-b3
podpořila:
spolupracují: