Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém pozorovací v severním Atlantiku (NAOS)
soustava účelně rozmístěných stacionárních meteorologických lodí, jejichž zákl. posláním je získávám met. dat z oblasti sev. části Atlantského oceánu. Tento pozorovací systém byl vytvořen pod patronátem Mezinárodní organizace pro letectví pro met. zabezpečení letů mezi Evropou a Sev. Amerikou.
angl: North Atlantic Observation System (NAOS)  0000
podpořila:
spolupracují: